Plutonisme, teori fremsatt av J. Hutton på slutten av 1700-tallet, som forklarer dannelsen av dypbergarter ved størkning av smeltemasser (magmaer). Dette er nå alminnelig anerkjent, men i sin tid måtte teoriens tilhengere, plutonistene, føre en skarp strid mot tilhengerne av neptunismen, neptunistene.