Poikilittisk, om tekstur i en magmatisk bergart, hvor små krystaller av et mineral er innesluttet i en større krystall av et annet mineral. En tilsvarende tekstur i metamorfe bergarter kalles poikiloblastisk.