Universalbord, dreibar innretning med fire akser (sjeldnere tre eller fem) som påmonteres objektbordet på et polarisasjonsmikroskop. Et tynnslip av en bergart eller et mineral kan derved dreies om to horisontale akser som står vinkelrett på hverandre. Metoden brukes for detaljerte optiske undersøkelser av særlig lav-symmetriske mineraler (spesielt feltspater), og for å bestemme orienteringen av mineralene i forhold til slip-planet.