Suprakrustal, om bergarter som er dannet på jordoverflaten, dvs. sedimentære bergarter og lavabergarter (i motsetning til dypbergarter).