Levinson-nomenklatur, et system for å navngi mineraler som inneholder lantanoider (sjeldne jordarter) og yttrium, foreslått i 1966 av A. A. Levinson (f. 1927). På grunn av likheter i de ytre elektronskall, vil disse elementene nesten alltid følge hverandre i naturen og stort sett gå inn i de samme gitterposisjoner i mineralstrukturene. Systemet går ut på å føye et suffiks til mineralnavnet, med det kjemiske tegn for det dominerende elementet i parentes. Eksempler er allanitt-(Ce), allanitt-(Y). En utvidet bruk av Levinson-suffikser har vært anvendt for noen få andre mineraler, f.eks. jahnsitt-(CaMnFe) og pumpellyitt-(Fe2+).