Foliasjon, betegnelse for parallellstruktur i en metamorf (omdannet) bergart, består ofte i at plateformede mineraler (for eksempel glimmere) er parallellorientert. Tilsvarende betegner lineasjon enhver lineær struktur i en bergart, som f.eks. parallellorientering av nålformede mineraler.