Dynamisk geologi, den del av geologien som beskjeftiger seg med de geologiske krefter, dels de indre (endogene) krefter som virker i jordskorpen, dels de ytre (eksogene) som virker på jordoverflaten.