Mektighet, tykkelsen av lag, ganger, malmleier o.l.