Lagstilling, et lags stilling i forhold til horisontalplan og kompassretninger.