Hypsografisk kurve, grafisk fremstilling av hvordan jordoverflatens areal i middel er fordelt på de forskjellige høydenivåer. Se figur under Jorden.