Allotriomorf, (av allo-), xenomorf, om mikrostruktur hos magmatiske bergarter når mineralene har uregelmessig kornbegrensning, anhedrale krystaller. Motsatt: idiomorf.