Større sammenhengende fjellområde (fjellmassiv) som består av mer motstandsdyktige bergarter enn omgivelsene (f.eks. dypbergarter), eller er hevet ved forkastninger.