Jordvarme er varmeenergi fra undergrunnen, se geotermisk energi.