Jordvarme, varmeenergi fra undergrunnen, se geotermisk energi.