Nativt element, grunnstoff som opptrer i ren form som mineral i naturen, f.eks. kobber, sølv, gull og karbon.