Ring-gang, en bue- eller tilnærmet ringformet intrusjon av en gangbergart som står vertikalt eller med steilt fall. Opptrer særlig omkring sirkulære innsynkninger i vulkanske områder (se kaldera). Er kjent fra permtiden i Oslofeltet.