Forel-Rossis skala, skala som angir fenomener under jordskjelv, ordnet etter jordskjelvets styrke, som Beauforts skala for vindstyrke. Mer alminnelig brukt er Richters skala. Se også jordskjelv.