Blende, betegnelse for mineraler (vesentlig sulfider) med sterk, ikke-metallisk glans. Også brukt som forkortet navn på sfaleritt (sinkblende).