Fra 1537 til 1814 var Norge i stor grad underlagt dansk styre. Denne perioden i Norges historie regnes fra reformasjonen og underordningen under Danmark i 1537 og slutter med selvstendigheten i 1814.Vanlig kronologisk inndeling er: Lydriketiden (1537–1660) Eneveldet (1660–1814) Bakgrunnen for norsk underordning under Danmark lå i den nordiske unionen fra 1397: Kalmarunionen. Hele artikkelen

Inneholder 1 kategori:

Ny artikkel