Norges historie fra 1660 til 1814

Fagansvarlig

Magne Njåstad

NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Redaktør

Ida Scott

Inneholder 377 artikler: