Generalfiskal, en embetsmann som det pålå som øverste statsanklager å påtale statsforbrytelser. Et slikt embete ble opprettet for Danmark og Norge i 1665. Det bortfalt for Norge i 1814. I Danmark ble det inndratt i 1863. Generalfiskalen var underordnet generalprokurøren og skulle selv prosedere i Høyesterett.