Johan Hartvig Ernst Bernstorff, dansk statsmann, greve. Bernstorff stammet fra en hannoveransk familie, kom tidlig i dansk statstjeneste og var fra 1737 Danmark-Norges sendemann ved riksdagen i Regensburg, 1744–50 sendemann i Paris. Her gjorde han meget av forarbeidet til den nye dansk-franske forbundsavtalen 1746. I 1751 gikk han definitivt i dansk tjeneste og ble medlem av statsrådet. Både utenrikspolitikken og viktige innenrikspolitiske saker lå helt i hans hånd. Som leder av utenrikspolitikken 1751–70 forsøkte han å holde Danmark-Norge utenfor de store kriger. Sluttet 1756 nøytralitetsforbund med Sverige til vern for skipsfart og handel. Bernstorff fryktet alltid Sveriges maktstilling i Norden og ville av den grunn ha et vennskapelig forhold til Russland. Struensees økende makt førte til Bernstorffs fall 13. sept. 1770. Bernstorff flyttet da til Wotersen i Hamburg. I 1767 var Bernstorff, hans bror og dennes sønner blitt opptatt i den danske grevestand.