Otto Thott, dansk statsmann og boksamler, medlem av Geheimekonseilet 1772–85. Thott eide Danmarks største privatbibliotek på ca. 138 000 bind, heriblant ca. 10 000 bøker og manuskripter fra før 1530, som nå oppbevares i Det Kongelige Bibliotek, København. Den såkalte Thottske samling inneholder også dokumenter av interesse for norsk middelalderhistorie.