Julaftensfeiden, navn på urolighetene i København 24. og 25. desember 1771. De begynte da geheimekabinettminister grev Johann Friedrich Struensee beordret livgarden oppløst og gardistene, som nesten alle var norske, fordelt på garnisonsregimentene. Gardistene hevdet at de utelukkende hadde vervet seg til garden og krevde å bli dimittert. Struensee prøvde forgjeves å gjennomføre nyordningen med makt, men gardistene besatte vakten på Christiansborg slott. Struensee bøyde deretter av.