Kanselliråd, etter 1660 betegnelse på de høyere embetsmenn i kanselliet; fra ut på 1700-tallet bare benyttet som en tittel, med rang under justisråd. Brukes fra 1878 i Sverige om visse høyere tjenestemenn i flere departementer, omtrent tilsvarende norsk ekspedisjonssjef.