Frederik Moltke, dansk-norsk embetsmann, greve, brorsønn av A. G. M. Amtmann i Bratsberg 1781, stiftamtmann i Kristiansand 1788 og i Akershus 1789–95, deretter i høye embeter i Danmark; geheimestatsminister 1810–14 (avsatt etter at svenskene hadde oppsnappet et brev hvor han uttrykte sitt ønske om å støtte Norges sak); døde som stiftamtmann i Ålborg.