Frederik Ahlefeldt, dansk storgodseier, diplomat og storkansler, fra 1672 lensgreve til Langeland. Ahlefeldt var en ivrig tilhenger av det eneveldige kongedømme. Medvirket 1676 til Griffenfelds fall. Han eide betydelige godser i Slesvig og Holsten, bl.a. Gråsten.