Olav Olavsson Hovdejord, norsk bonde og lensmann i Heddal i Telemark. Hans navn har lenge levd i folketradisjonen pga. de til dels dramatiske begivenheter som foregikk under hans mangeårige strid med en tysk kaptein Nægler, hvor han bl.a. mistet en hånd. De bevarte rettsprotokoller viser at sagnene stort sett gjengir de faktiske forhold riktig.