Mathias Bjørn, norsk sjømilitær, visstnok norskfødt. Opprinnelig toller ved Svinesund og Sponvika. Under svenskenes beleiring av Halden 1658–60 deltok han meget aktivt i forsvaret. Som sjef for 17 skjærbåter støttet han operasjonene mot Marstrand og fikk tittelen «Admiral over Skjærbaadene og Kgl. Majestæts Krigsadjutant». Under Gyldenløvefeiden førte han som «Admiral over Galleierne og Skjærbaadene» kommando til sjøs 1675 og 1676. Han eide to flomsagbruk i nærheten av Halden.