Andreas Peter Bernstorff, dansk greve og statsmann, født i Hannover, brorsønn av Johan Hartvig Ernst B. Hadde forskjellige poster i dansk statstjeneste frem til 1770, da han ble avskjediget samtidig med at onkelen ble styrtet. Trådte 1772 igjen inn i dansk statstjeneste og ble året etter utenriksminister og sjef for Det tyske kanselli. Han fortsatte onkelens utenrikspolitiske kurs; ville således ha et vennskapelig forhold til Russland for å hindre et sterkt Sverige. Sluttet 1773 et forsvarsforbund og 1780 et nøytralitetsforbund med Russland. Under den nordamerikanske frihetskrig formet Bernstorff i 1778 de nøytrale staters folkerettslige krav på frihandel med alle varer som ikke var krigskontrabande. Samarbeidet mellom Bernstorff og Guldberg var imidlertid ikke godt, og Bernstorff ble avskjediget 1780. Ble igjen utenriksminister etter kronprins Frederiks statskupp 1784, og var 1784–97 i realiteten landets førsteminister. Som utenriksminister var Bernstorff en av de største statsmenn Danmark-Norge har hatt. 1794 sluttet han et nøytralitetsforbund med Sverige. Men også i innenrikspolitikken fikk han stor betydning. Han har en vesentlig del av æren for bondestandens frigjøring 1787.