Carl Gyllenborg, greve, svensk politiker og embetsmann. Karl 12s minister i London 1703–17, der han intrigerte sammen med G. H. Goertz med jakobittene og satt en tid arrestert. Riksråd 1723, en av hattepartiets grunnleggere 1734, kansler for universitetet i Uppsala, kansellipresident 1739–46. Virket ivrig for krigen med Russland (1741–43). Han var med på å grunnlegge Kongliga Swenska skådeplatsen 1737, som antakelig ble innviet med hans velskrevne Swenska sprätthöken, en politisk komedie som sluttet seg til hattepartiets teser om sosial utjevning mellom det gamle arvearistokratiet og den nye adelen.