Adam Gottlob Moltke, født i Mecklenburg, adlet 1750 som greve Moltke, dansk statsmann. Bosatt i Danmark fra 1722, overhoffmarskalk hos Frederik 5 1746, var som medlem av Geheimekonseilet regjeringens egentlige leder. Moltke var ivrig talsmann for landbruksreformer i Danmark og støttet de kretser i Norge som kjempet mot odelslovgivningen.