Frederik Danneskiold-Samsøe, dansk greve, sønn av Christian Gyldenløve. Utdannet som sjøoffiser, ledet marinen 1735–47, fra 1743 som generaladmiral-løytnant. Fikk avskjed 1747 pga. selvrådighet og utenrikspolitiske intriger. Igjen sjef for flåten 1766–67, men fikk så avskjed på nytt.