Partikulærkassen, et fond som under eneveldet ble umiddelbart disponert av den dansk-norske konge, atskilt fra de øvrige statsfinanser. Partikulærkassen mottok bl.a. øresundstollen og den nordenfjelske toll i Norge.