Erik Banner, dansk offiser. Utnevnt 1662 til generalkrigskommissær i Norge, 1671 justisråd og medlem av Høyesterett og den norske Overretten, samt amtmann over Fredrikstad og Smaalenene. 1673 forflyttet til Danmark, hvor han var stiftamtmann på Fyn. Ble i 1679 stiftsbefalingsmann og amtmann over Akershus stift og amt, fungerte også som visestattholder til 1681. Banner var med på å utarbeide og revidere Christian 5s Danske Lov.