Provideringskommisjonen var en kommisjon nedsatt av den norske regjeringskommisjonen i 1807 for å sørge for landets korntilførsel og kornfordeling under den britiske blokaden av Norge under napoleonskrigene. I perioden 1807–1811 var grev Herman Wedel Jarlsberg formann, senere var den danske stattholderen i Norge leder av en Over-Provideringskommisjon i Oslo.