Frederik Ludvig Danneskiold Laurvig, dansk greve, sønn av F. A. Danneskiold Laurvig. Ble 1755 generalmajor og 1762 generalløytnant. 1754 arvet han Laurvig grevskap, og forsøkte å rydde opp i korrupsjon og dårlig styre blant grevskapets betjenter, men lyktes ikke i dette fordi han måtte skjøtte sine oppgaver i Danmark. Han vernet om bøkeskogen ved Larvik og lot oppføre den store og vakre hospitalsbygningen.