Heinrich Wilhelm von Huth, født i Sachsen, dansk-norsk offiser. General 1765, hadde overkommandoen i Norge 1772–74 da man fryktet et svensk angrep. Under hans ledelse ble det norske forsvar styrket, særlig ble festningene utbygd og artilleriet forbedret. Huth grunnla 1773 Norges Geografiske Oppmåling, som til å begynne med var en rent militær institusjon. Huth stod kronprins Frederik nær, deltok i statskuppet 1784 og var til 1796 medlem av geheimerådet.