Arveprins Frederik, dansk-norsk arveprins, sønn av Frederik 5 og Juliane Marie. Deltok sammen med sin mor og sin lærer Høegh-Guldberg i sammensvergelsen mot Struensee 1772, og fungerte 1772–84 som president i konseilet. Frederik var en velmenende mann, men ingen sterk personlighet, den viktigste innflytelse lå hos moren og Guldberg. Ved kronprins Frederiks kupp 1784 ble Frederik satt utenfor landets styre. Frederik var far til Christian 8 og morfar til Christian 9s dronning, Louise, som overførte sin arverett fra den oldenburgske hovedlinje til sin ektefelle av den glücksburgske sidelinje.