Hans Blixencrone, født i Gildeskål, norsk embetsmann, het opprinnelig Blix, men tok navnet Blixencrone da han ble adlet 1712. Utnevnt til etatsråd 1711, medlem av Slottsloven på Akershus, deltok i utarbeidelsen av matrikkelen av 1724, fikk avskjed 1728, beskyldt for å ha mottatt bestikkelser.