Christian Danneskiold-Samsøe, dansk lensgreve, sønn av Christian Gyldenløve. Han var en stor boksamler; en del av hans bibliotek er oppbevart i Det kongelige Bibliotek i København.