Otto Lütken, dansk sjøoffiser. Førte som kontreadmiral kommandoen over Norges sjøforsvar 1810–14. Han deltok i notabelmøtet på Eidsvoll i februar 1814, men vendte deretter tilbake til Danmark. Admiral 1825.