Ulrik Christian Gyldenløve, sønn av Christian 4 og Vibeke Kruse. Gikk sju år i spansk krigstjeneste og gjorde seg kjent som en dyktig hærfører; han ble hjemkalt og utnevnt til generalmajor 1654. Utviste stor tapperhet under det svenske angrep på København 1658, men var sterkt svekket av sykdom og døde like etter.