Jens Juel, dansk adelsmann og diplomat, søstersønn av Hannibal Sehested, bror av admiral Niels Juel, virket som sendemann i Polen og Sverige. 1675–77 i Norge som medlem av krigsrådet og leder av regnskapsvesenet. Juel spilte en betydelig politisk rolle, gikk inn for dansk-norsk samarbeid med Sverige. Friherre 1672, generaladmiral 1699.