Frantz Wilhelm Folckersam, norsk offiser, født i Kurland, kom til Norge 1663 som forvalter ved Eidsvold Jernverk. Under Gyldenløvefeiden gjorde han med 60 frivillige innfall i Idre og Särna, og i 1679 inntok han en svensk stilling ved Uddevalla. Etter dette gjorde han en rask militær karriere og ble 1710 generalmajor. Han var meget avholdt av sine soldater, og minnet om ham levde i lange tider i østerdalsk folketradisjon.