Arve Brakar, født i Høland, Romerike, norsk stortyv, leder for flere tyveribander som bl.a. virket i Sverige, til slutt dømt til livstidsstraff. Etter tradisjonen skal han ha komponert Arve Brakars halling.