Gunder Hammer, født i Trondheim, norsk embetsmann. 1757–68 amtmann i Finmarkens amt, deretter i Stavanger amt. Utgav 1763 Historisk Underretning om Finmarkens Handel, et interessant topografisk arbeid.