Peder Holm, norsk embetsmann. Assessor i Overhofretten 1757, amtmann i Nordlands amt (1767–71), i Bratsberg amt (1771–73) og i Lister og Mandals amt (1773–1805). Skrev i Topographisk Journal Forsøg til en beskrivelse over Lister og Mandals amter og etterlot seg betydelige håndskrifter: Samlinger til et norsk-dansk Adelslexicon (Universitetsbiblioteket i Oslo).