Christen Jenssøn, dansk-norsk lagmann; fra 1633 bosatt i Norge, 1642 fogd over Solør, men avsatt 1652 etter klager fra allmuen, flyttet deretter til Fredrikstad, hvor han var lagmann fra 1659. Jenssøn skaffet seg et omfattende jordegods i Akershus stift (150 gårder) og eide fra 1662 Borregård adelige setegård.