Inndyrgodset, eiendom som omfattet gårder fra Helgeland i sør til Vesterålen i nord, dannet av den danske adelsmann Frantz Kaas i 1630-årene. Inndyrgodset ble krongods i 1641 og ble i 1666 en del av det store Irgensgodset som Kongen solgte til kammerjunker Joachim Irgens. Irgensgodset ble delt i 1675 og Inndyrgodset ble kjøpt av kjøpmann T. Hammond, senere ble andre deler kjøpt av slektene Brodtkorb, Coldevin, Hysing og Moursund.