Nils Turesson Bielke, svensk adelsmann og offiser. Studerte krigskunst i utlandet, deltok under Karl 11 i den skånske krig og har en stor del av æren for den svenske seieren ved Lund 1676. Han ble generalløytnant, men drog igjen i fremmed tjeneste, stormet 1685 Pest og var med ved Mohacs 1687. Ble samme år greve og vendte hjem. Som kongelig råd, generalguvernør over Pommern og feltmarskalk stod han høyt hos kongen; men Bielkes gamle sympati for Frankrike førte ham inn på en kurs som vanskelig kunne forlikes med svensk politikk. Under Karl 12 fikk hans motstandere bukt med ham. Bielke ble satt under tiltale, dømt fra ære, liv og gods, men benådet av kongen.