Wilhelm Jürgensen, født i Slesvig, norsk offiser, kaptein 1802, major 1814. I 1802 medvirket han i opprettelsen av det Lærdalske lette infanterikompani, noe lærdølene var mot fordi de tidligere hadde vært fritatt for militærtjeneste. Kompaniet utmerket seg under felttoget 1808. Det dannet seg en hel sagnkrets om Jürgensen og hans lærdøler.